Can You Be The Last One Standing?

Inskrywings vir nuwe VIA-werklikheidsprogram nou oop

Stel jou voor jy moet ’n tweeslaapkamerhuis – toegerus met kos, toiletware, en beddegoed vir net twee mense – met 50 vreemdelinge deel. Ná drie weke in dié beknopte omstandighede, het een van die huismaats die kans om ’n tamaai kontantprys los te slaan.

Diegene wat die moed en uithouvermoë het om drie weke met 50 uiteenlopende vreemdelinge in ’n knap spasie deur te bring, kan vir VIA (DStv-kanaal 147) se nuwe werklikheidsprogram Trap! Dis my huis inskryf deur hier te klik of na VIA se Facebookblad te gaan en op die skakel in die plasing heelbo aan die blad te klik. Dié skakel sal lei na ’n aanlyn-vraelys wat ingevul moet word om die inskrywingsproses te voltooi.

Klik hier om die promo-video te kyk.

Belangstellendes moet 18 jaar en ouer wees om in te skryf en moet vir drie weke in Oktober 2019 beskikbaar wees vir verfilming in Kaapstad. Suksesvolle kandidate moet hulself in die Kaap kan kry vir verfilming van die reeks.

Trap! Dis my huis is gegrond op die opspraakwekkende internasionale TV-formaat met die naam Get the f*ck out of my house. Die reeks het kykers aan die gons gehad in Nederland, Duitsland, en Brasilië en die Afrikaanse leefstylkanaal se weergawe sal dié formaat se eerste vertakking op die Afrika-vasteland wees.

Die uitdaging wat vir deelnemers voorlê is eenvoudig: Die 50 huismaats moet drie weke in ’n tweeslaapkamerhuis deurbring sonder om die huis te verlaat. Huismaats wat oorweldig voel deur die ervaring het egter die opsie om enige tyd die huis en, in die proses, die kompetisie te verlaat. Deelnemers word gereeld deur die huismaats uit die huis uitgestem.

Die huismaats moet vir die tydperk klaarkom met voorraad vir net twee mense, maar het ook geleenthede om nog kos, toiletware, beddegoed en meer vir die huis te kry. R1 miljoen word gespaar in ’n geldpot en deelnemers het die opsie om van dié geld te gebruik om voorraad vir die huis te koop. Voorraad kan ook deur middel van mini-kompetisies en -speletjies losgeslaan word. VIA waarborg dat die finale wenner van Trap! Dis my huis met minstens R600 000 kan wegstap.

“Ons is rasend opgewonde oor hierdie formaat,” sê Izelle Venter, kanaalhoof van VIA. “Ons het besluit dis reg vir die tydsgees – die wêreld is bietjie wild, deurmekaar en ‘n onverwagte avontuur, die formaat ook! Boonop word die konsep van privaatheid tot sy uiterste beproef.”

Trap! Dis my huis sal in Januarie 2020 op VIA uitgesaai word. In samewerking met Elco. Die program word vervaardig deur Afrokaans, die produksiemaatskappy verantwoordelik vir die huidige seisoen van Survivor South Africa.

Entries for new VIA reality show now open

Just imagine: You have to share a two-bedroom house – equipped with food, toiletries, and bedding for only two people – with 50 strangers. After three weeks in these cramped quarters, one of the housemates wins a massive cash prize.

Those who have the courage and perseverance to spend three weeks with 50 diverse strangers in a small space, can enter VIA (DStv channel 147)’s new reality show Trap! Dis my huis by clicking here or going to VIA’s Facebook page and clicking on the link in the post at the top of the page. This link will lead to an online entry form that needs to be filled in to complete the entry process.

Click here to watch the promo video.

Full press release and show logo attached.

Potential housemates must be 18 years and older to enter and must be available for three weeks of filming in October 2019 in Cape Town. Successful candidates must arrange their own transport to Cape Town for filming.

Trap! Dis my huis is based on the sensational international TV format called Get the f*ck out of my house. The show got viewers talking in the Netherlands, Germany, and Brazil and the Afrikaans lifestyle channel’s version of this format will be the first iteration of this format on the African continent.

The challenge lying ahead for contestants is simple: The 50 housemates must spend three weeks in a two-bedroom house without leaving the house. Housemates who feel overwhelmed by the experience have the option of the leaving the house and, in the process, the competition at any time. Contestants are also frequently voted out of the house by their fellow housemates.

For the three-week period, the housemates must get by on supplies for only two people, but they will also have the opportunities to obtain more food, toiletries, and bedding for the house. R1 million is saved in the house’s money pot and contestants have the option of using this money to buy supplies for the house. Supplies can also be won by means of mini competitions and games. VIA guarantees the final winner of Trap! Dis my huis will walk away with a minimum of R600 000.

“We’re ecstatic about this new format,” Izelle Venter, channel head of VIA explains. “We decided it’s well-suited to our current zeitgeist – the world is a bit wild, confusing, and an unexpected adventure. And so is this format! What’s more, the concept of privacy gets pushed to the limits.”

Trap! Dis my huis will be broadcast on VIA in January 2020. In association with Elco. The show is produced by Afrokaans, the production company responsible for the current season of Survivor SA.

Leave a Comment